తెలుగులో శరీర ఫిట్నెస్ ఆహార సూచనలు శరీరం ఆరోగ్యానికి ముఖ్యం!

తెలుగులో శరీర ఫిట్నెస్ ఆహార సూచనలు శరీరం ఆరోగ్యానికి ముఖ్యం!

Subheading: అవసరమైన ప్రోటీన్ పొందుతున్నారా?

శరీరం ఫిట్నెస్ గురించి ఆలోచనాత్మక ఆహారం అంటే ప్రోటీన్. ఈ ప్రముఖ ఘటకం మీ ఆహారంలో ఎందుకు కనిపిస్తుందో చూడటానికి క్రింది లింక్‌ను అనుసరించండి.

Subheading: వివిధ ప్రకారాలు ప్రోటీన్ తీసుకోండి

ఉత్తమ ప్రోటీన్ బట్టికలు గుణకరమైన ఆహారం పెంచటం గర్వంగా ఉండవచ్చు. మీ ఆహారంలో బట్టికలను, మరియు వేరే ప్రకారాలు సేవించుకోండి, సరైన ప్రోటీన్ వితరణను దర్శించుకోండి. సాధారణంగా, మీరు మాంసం, కోడి, మొత్తం తరుగు, ఇండ్లు, ఉద్దిపిండి, బీన్స్, మూత్రపిండి మరియు పెసరపప్పు మొత్తం తరుగు వంటి ఆహారాలను అందుకోవచ్చు.

Subheading: కాల్సియం పెంపుతున్నారా?

శరీరం శక్తీ గల ఒక ప్రధాన ఘట్టం, కాల్సియం. ఈ క్రింది లింక్‌ను కలిగి మీ ఆహారంలో ఎందుకు కనిపిస్తుందో చూడండి.

Subheading: వివిధ కాల్సియం గల అనువర్తనం

అధిక కాల్సియం కొన్ని స్థితిలలో చెప్పను. ఉదాహరణకు, మీరు పాలు, పనీర్, అల్మోండ్స్, Read more about body fitness food tips in telugu